билкибилкибилки - бял равнецбилки - мащерка
          
  НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
    
     
               


 
За мен

Народна медицина Карта на сайта  За контакти

Заболявания
Народна медицина (билколечение)  при  Доброкачествени  тумори
(доброкачествени новообразувания)С какво помагам при доброкачествените тумори
Причини за появата на доброкачествените тумори


Процес на развитие на доброкачествените тумори
билки


С какво помагам при доброкачествените тумори
При доброкачествените туморни заболявания помагам прилагайки билки за пиене, приготвени по наша стара наследствена изпитана във времето рецепта. Външно при нужда се правят и билкови бани на цялото тялото и лапи на определени места според случая.


Причини за появата на  доброкачествените тумори
Туморите се полочават в резултат на превръщане на нетуморни клетки в туморни. Под тумор се разбира патологичен процес, в чиято основа лежи безграничното и неконтролирано размножаване на клетките, в следствие на което последните не успяват да съзреят.  При туморите се наблюдава смущение в растежните процеси, които са пряко свързани с клеточното делене. Разтежът им е неконтролиран и непрекъснат.Процес на развитие на доброкачествените тумори
Туморите се делят на доброкачествени и злокачествени /рак/. Характерно за първите е, че са съставени от добре диференцирани клетки, със слабо изразен клетъчен атипизъм и с повече признаци на тъканен атипизъм. Обикновено са капсолирани. Растът бавно и равномерно, притискайки околните тъкани. Доброкачествени тумори от епителна тъкан - папилом, аденом, фиброаденом и др.; доброкачествени тумори от мезенхимен произход - фибром, липом, миксом, хондром, остеом, остеобластом, хордом, ангиом, лимфангиом, миом; доброкачествени тумори от пигментна тъкан - меланоцитни невуси; доброкачествени тумори на нервната система и мозъчните обвивки - астроцитом, епендимон, олигодендроцитом; и др.   Доброкачествени туморни заболявания -  тумори на  млечната жлеза /фиброаденом/, тумори на стомаха, тумори на хранопровода /фиброми, лейомиоми, липомихемангиоми/, тумори на тънкото черво /лейомиоми, липоми, хемангиоми, фиброми и др./, тумори на устната кухина /кавернозен хемангиом и лимфагиом, папилом, фибром, неврином/, тумори на яйчника, тумори на слюнчестите жлези  /оксифилен грануларноклетъчен аденом, плеоморфен аденом и др./, тумори на матката /миома /лейомиом//, и др.

При злокачествените тумори имаме силно изразен атипизъм и способни да дават метастази /пренасят; разсейки/ туморните клетки от едно място на друго по лимфен път или по кръвен път. Клетките им са незрели. Злокачествените тумори имат склонност  към рецидивиране /отстраняването им след оперативно или лъчелечение могат отново да разрастват на същото място/.

билкибилки - бял равнецбилки - глухарчебилки - мащерка