билкибилкибилки - бял равнецбилки - мащерка
          
  НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
    
     
               


 
За мен

Народна медицина Карта на сайта  За контакти

Заболявания
Народна медицина (билколечение)  при  Доброкачествени  тумори
(доброкачествени новообразувания)
С какво помагам при доброкачествените тумори
Причини за появата на доброкачествените тумори


Процес на развитие на доброкачествените тумори


С какво помагам при доброкачествените тумори
При доброкачествените туморни заболявания помагам прилагайки билки за пиене, приготвени по наша стара наследствена изпитана във времето рецепта. Външно при нужда се правят и билкови бани на цялото тялото и лапи на определени места според случая.


Причини за появата на  доброкачествените тумори
Туморите се полочават в резултат на превръщане на нетуморни клетки в туморни. Под тумор се разбира патологичен процес, в чиято основа лежи безграничното и неконтролирано размножаване на клетките, в следствие на което последните не успяват да съзреят.  При туморите се наблюдава смущение в растежните процеси, които са пряко свързани с клеточното делене. Разтежът им е неконтролиран и непрекъснат.Процес на развитие на доброкачествените тумори
Туморите се делят на доброкачествени и злокачествени /рак/. Характерно за първите е, че са съставени от добре диференцирани клетки, със слабо изразен клетъчен атипизъм и с повече признаци на тъканен атипизъм. Обикновено са капсолирани. Растът бавно и равномерно, притискайки околните тъкани. Доброкачествени тумори от епителна тъкан - папилом, аденом, фиброаденом и др.; доброкачествени тумори от мезенхимен произход - фибром, липом, миксом, хондром, остеом, остеобластом, хордом, ангиом, лимфангиом, миом; доброкачествени тумори от пигментна тъкан - меланоцитни невуси; доброкачествени тумори на нервната система и мозъчните обвивки - астроцитом, епендимон, олигодендроцитом; и др.   Доброкачествени туморни заболявания -  тумори на  млечната жлеза /фиброаденом/, тумори на стомаха, тумори на хранопровода /фиброми, лейомиоми, липомихемангиоми/, тумори на тънкото черво /лейомиоми, липоми, хемангиоми, фиброми и др./, тумори на устната кухина /кавернозен хемангиом и лимфагиом, папилом, фибром, неврином/, тумори на яйчника, тумори на слюнчестите жлези  /оксифилен грануларноклетъчен аденом, плеоморфен аденом и др./, тумори на матката /миома /лейомиом//, и др.

При злокачествените тумори имаме силно изразен атипизъм и способни да дават метастази /пренасят; разсейки/ туморните клетки от едно място на друго по лимфен път или по кръвен път. Клетките им са незрели. Злокачествените тумори имат склонност  към рецидивиране /отстраняването им след оперативно или лъчелечение могат отново да разрастват на същото място/.

билкибилки - бял равнецбилки - глухарчебилки - мащерка