билкибилкибилки - бял равнецбилки - мащерка
          
  НАРОДНА МЕДИЦИНА (билколечение)
    
     
               

 
За мен

Народна медицина Карта на сайта   За контакти


Заболявания
Народна медицина (билколечение) при Алкохолизъм
(Алкохолна зависимост)
 


С какво помагам при алкохолизъмПричини за появата на алкохолна зависимостПроцес на развитие на алкохолната зависимост

билки
С какво помагам при алкохолизъм
Помагам при алкохолизъм (алкохолна зависимост) като прилагам билков извлек (капки за пиене), приготвени по наша  стара наследствена репепта.


Причини за появата на алкохолна зависимост (алкохолизъм)
За алкохолна зависимост (алкохолизъм) говорим тогава, когато човек консомира алкохол в количиства по-големи от тези, които обкръжението му приема за нормални - приема алкохол в неподходящо време и в такова количиство,  което от своя страна  нанася  вреда  на здравето  и  на отношенията му с околните.  Алкохолът по различни  поводи и причини става желан или се чуствува неговата липса. От значение е личностната предиспозиция: субдепресивност и лабилност на настроението, слабоволие, така също невротични нагласи и наличие на конфликти.Процес на развитие на алкохолната зависимост (алкохолизъм)
По-голяма степен на алкохолна зависимост е налице тогава, когато засегнатият е загрижен за своите алкохолни запаси и пие в необичайни за даденото общество ситуации, защото му е необходимо да запази определено ниво на алкохола в кръвта. Появяват се абстинентни (състояния след внезапно спиране на продължително приемане на алкохол и т.н.) симптоми от вегетативно естество -  гадене, повишено отделяне на пот и колебания на кръвното налягане, тремор.  При това работоспособността се намалява, нарушават се взаимоотношенията в семейството, уврежда се психическото и физическото здраве. Типични характеристики на този стадий се сочат загубата на контрол върху изпитото количество алкохол, алкохолните амнезии и абстинентните симптоми. Преходът от застрашеност, злоупотреба и зависимост е плавен. Признаци на алкохолна зависимост са силната склонност или импулсът към употреба на алкохол, загубата на себеконтрол и абстинентен синдром. А у силно предразположените към алкохолизъм тя се превръща в истинска страст. Хроническата (не се променя с времето или се повтаря циклично) употреба води до променена реактивност към алкохола с изменение в толеранса, във формата на опиването, начините на алкохолна консумация и отпадането на защитния повръщателен рефлекс.  В сферата на  психиката се  стига до промяна на личността и в крайна сметка до деградация и алкохолна деменция (слабоумие - понижена или напълно загубена критичност и самокретичност, разтройства на мисленето, отслабване на паметта и вниманието, нарушена способност за разсъждаване и т.н.). Моралното и социално падение, ревностните налудности, увреждането на вътрешните органи - черен дроб, сърце, са другите усложнения на алкохолната зависимост. При това алкохолът играе ролята на """утешител""",  който пропъжда грижите. Друга особена форма на душевно разтройство, сходно твърде много с общата прогресивна парализа е алкохолната лъжепарализа, придружена от изгубване на говора и мания на величие. При хора които мъчно понасят алкохола, когато препият повече, особено ако са в възбудено състояние, изгубват съзнание и изпадат в лудост. Тогава трошат всичко което им попадне, застрашават околните и не рядко свършват с убийство.  
билкибилки - бял равнецбилки - глухарчебилки - мащерка